ක්‍රීඩාවයි,ව්‍යායාමයි,ක්‍රියාශීලී ජීවිතයයි.

0

ක්‍රීඩාව සහ ශාරීරික ක්‍රියාකාරකම්වල නිරත වීමේ ප්‍රයෝජ්‍යතාවන් ක්‍රමානුකූල සහ විද්‍යාත්මක පදනම මත ගොඩනැගුනකි. එමගින් ඇතිවන  ශාරීරික ප්‍රබෝධය හදුන්වන්නේ කායික යෝග්‍යතාව (Physical Fitness)…

Read More

කුමාර සංගක්කාර ලෝක කුසලාන තරඟ ඉතිහාසයේ කඩුළු රැකීමෙන් දෙවැනි තැනට.

0

ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ මෙතෙක් පහල වූ දක්ෂතම කඩුළු රකින්නන්ගේ ඉතිහාසයට කුමාර සංගක්කාරගේ නම එකතුවීම ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රිකට් ලෝලීන් වන අපට ඉමහත්…

Read More